Julas lager i Skara blir ännu större

Jula kommer under år 2020 att bygga ut
sitt största lager i Skara.
Utbyggnaden blir totalt 28 000 kvadratmeter.

Totalt ger utbyggnaden drygt 90 000 fler
platser att ställa varor på.
Lagret blir ungefär 178 000 kvadratmeter stort.

Utbyggnaden av centrallagret kommer att skapa
fler arbetstillfällen i Skara.

Text: Tomi
Bild: Tomi
Källa: Skb, 28 oktober, 2019