Hjälpmedel på stadsbiblioteket i Skövde

Korta Nyheter har intervjuat Cecilia Strimell
från stadsbiblioteket i Skövde.
Hon berättade för oss om lättläst och olika hjälpmedel
och detta är den andra artikeln vi skriver om det.

Cecilia började jobba på biblioteket år 2011
och år 2014 började hon på specialmedia.

Tre personer jobbar med specialmedia
och Cecilia är ansvarig.
Cecilias jobb är att berätta
om vilka hjälpmedel som finns.

Lättlästa böcker är en del av
det som kallas specialmedia.
Talböcker och stor text ingår också i specialmedia.

De personer som läser lättläst blir fler.
Det finns många olika anledningar
till att man vill läsa lättläst.

Man kan ha läs och skrivsvårigheter
eller vara ny i landet.
Om man har svårt att prata eller förstå svenska
så kan man läsa lättläst för att öva på det.

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt
att förstå andra böcker än de som är lättlästa.

Text: Linda
Bild: Linda