Heneporten stängd i ett halvår

Nu är Heneporten stängd och kommer att vara det
i ungefär ett halvår innan den nya porten är på plats.

Porten ska byggas om för att bli bredare och högre.
Den ska få två körfält plus en gång och cykelbana.
Porten kommer vara helt stängd fram till vecka 40.

Västra stambanan kommer också att stängas av helt
från torsdagen den 25 juli till måndagen den 29 juli.
Då ska den gamla Heneporten rivas och den nya porten
ska sättas på plats under järnvägen.

Tågresenärer kommer att få åka buss mellan Skövde
och Falköping under de dagar som järnvägen stängs av.

Text: Linda
Bild: Google
Källa: SN, 25 februari, 2019