Gratis simskola i sommar

I år blir simskolan gratis för barn och unga
mellan 6 och 15 år i Karlsborg

Karlsborgskommun har fått pengar från socialstyrelsen.

Kommunen valde att använda pengarna
till sommarens simskola som i år blir gratis.

För att delta i simskolan måste man anmäla sig
och totalt finns det plats för 150 personer.

Simskolan pågår under 10 dagar under
veckorna före och efter midsommarhelgen.

Text: Hanna
Källa: SLA, 13 maj, 2019