Fordon på Skövdes brandstation

I den här artikeln kommer vi skriva om några olika fordon
som finns på Skövdes brandstation och vad de är till för.
Det här är fjärde artikeln vi skriver om brandstationen.

Den vanligaste bilen som vi ser i vår vardag
är det som kallas för släckbil.

Det är den som har brandslangar
som används för att släcka bränder.

Det finns även ett fordon som kallas
för höjdfordon eller stegbil.

Det är den som har en stege som kan hissas upp
för att rädda personer som sitter fast på hög höjd.

På Skövdes brandstation använder man även tankbilar.
De transporterar stora mängder släckmedel
som är antingen vatten eller skum.

De används mest för att hjälpa släckbilarna
när man behöver släcka stora bränder.

Man använder även olika terrängfordon
som till exempel fyrhjulingar och båtar.

Text: Linda
Bild: Tomi