Brister i skötseln på ambulansstationen i Mölltorp

MöS gjorde år 2018 en inspektion
av ambulansstationens fordonstvätt.

Man upptäckte då att det saknades rutiner
för hur tvättens oljeavskiljare ska skötas.
Rengöringsmedel förvarades inte på rätt sätt.

Efter inspektionen begärde MöS mer uppgifter
men Västfastigheter svarade inte trots påminnelser.

MöS beslutar att Västfastigheter måste åtgärda bristerna.
Om inte bristerna åtgärdas kan Västfastigheter
behöva betala böter.

MöS står för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Text: Elin
Bild: Arkiv
Källa: SLA, 20 februari, 2019