Bert Karlsson krävdes på 2 miljoner kronor

Öhns gård krävde att Bert Karlssons bolag
skulle betala 2 miljoner kronor.
Nu har parterna enats om ersättning.

Bert Karlssons bolag Jokarjo hyrde Öhns gård
för att driva ett flyktingboende där.
Öhns gård ligger mellan Mariestad och Skövde.

När avtalet gick ut så ville Öhns gård
att Jokarjo skulle betala 2 miljoner kronor.
Det är vad Öhns gård menar att det kostade
att renovera lokalerna.

De båda bolagen har enats om att Jokarjo ska betala
cirka 480 000 kronor till Öhns gård.

Text: Elin
Bild: Arkiv
Källa: VB, 6 februari, 2019