Bakterier i dricksvatten

Bakterier i Timmersdalas dricksvatten
fanns kvar vid en ny provtagning.

I söndags meddelade Skövde kommun att dricksvattnet
i Timmersdala måste kokas innan man dricker det.
Detta för att bakterierna dör när vattnet kokas.

Kommunen har gjort rent i vattenledningarna
i Timmersdala genom att spola dem med rent vatten.
De nya proverna som togs på onsdagsmorgonen
visade att bakterierna fortfarande fanns kvar.

Vad som orsakat att bakterier i vattnet
vet kommunen inte än.

Om man dricker vattnet utan att koka det kan man
få ont i magen och bli illamående samt kräkas.
Man kan också få diarré och huvudvärk.

Text: Hanna
Bild: Arkiv
Källa: SLA, 4 september, 2019