Att jobba som brandman

I den här artikeln berättar vi om
vilka arbetstider brandmän har.
Vi skriver även om hur många som jobbar
på brandstationen i Skövde.
Det här är den andra artikeln vi skriver om brandmän.

Det jobbar ungefär 50 personer
på brandstationen i Skövde.
Av dem jobbar 29 stycken som brandmän.
Resten är chefer eller har andra arbetsuppgifter.

Av de som jobbar som brandmän
är 4 av dem kvinnor och resten är män.
Antalet kvinnor har ökat det senaste året.

Brandmän jobbar i skift.
De jobbar dagtid mellan sju på morgonen
och fem på eftermiddagen.

Nattpasset är mellan fem på eftermiddagen
och sju på morgonen.
De kan också jobba dygn.
Då jobbar man 24 timmar i sträck.

Men det kan ju hända att man måste åka
på en utryckning precis innan man ska sluta.

Då får man jobba övertid.
Därför är det svårt att veta exakt
hur länge man kommer jobba.

Text: Linda
Bild: Tomi