Anmälda brott minskar i Töreboda

År 2015 anmäldes 1 410 brott i kommunen.

År 2018 anmäldes 962 brott enligt
kommunpolis Gunnar Åreng.

Anmälda våldsbrott ökade.

Brott som stöld och rån samt
bedrägeribrott minskade.

Även skadegörelse och narkotikabrott
samt trafikbrott minskade.

Text: Emilia
Källa: MT, 13 februari, 2019