Vart finns vithajen?

Vithajarna finns i alla fem havsområden.

Vithajarna kan simma i nordiska vatten
och vithajen klarar av att vara i alla hav.

De har en inre kroppstemperatur.
Hajarna kan vara i varmare vatten.

De håller sig oftast ute på djupare vatten.

Det finns ett par populära ställe
där man kan se vithajar.

De två populära ställen är utanför Kapstaden
som ligger längst ner i Afrika.

Följt av Seal Island i False bay och Mossel bay.

Men den mest populäraste samlingsplatsen för vithajar
är inför den The Red Tringle vid San Fransiscos kust.

Vithajarna finns i alla hav men oftast
runt kusterna i Australien och Sydafrika.

Text: Juan
Bild: Wikimedia