Västtrafik fortsätter med kroppskameror

Sedan hösten 2016 har några av Västtrafiks tågvärdar
fått testa att använda kroppsburen kamera i sitt arbete.

Resultatet av testerna var positiva och nu kommer alla
tågvärdar hos Västtrafik bära en kroppsburen kamera.

Kameran kommer sitta i brösthöjd så den syns tydligt.
För att kameran ska spela in krävs det att personalen
startar den och allt material sparas säkert.

Inspelning får endast ske
vid hot om våld eller vid våld.

Kamerorna hjälper till i Västtrafiks arbete
med att öka tryggheten ombord.

Text: Rickard W