Västtrafik ändrar busslinje i Skara

Västtrafik ändrar om busslinjerna i Skara
efter kritik från boende och politiker i kommunen.

Många har klagat på Västtrafiks tätortslinjer i Skara
men nu ska Västtrafik lägga om dem.

En linje skapas mellan Coop
och Posten fram till Julas varuhus.
Linjen kommer passera flera bostadsområden och skolor
samt vårdcentralen Vilan och nya arbetsförmedlingen.

Text: Alex
Källa: Skb, 23 maj, 2018