Varnar för falsk homeopat och läkare

En man från Skaraborg har kontaktat kvinnor med cancer
och utgett sig för att vara både läkare och homeopat.

På sin hemsida använder mannen Svenska Homeopaters
Riksförbunds logga trots att han saknar deras utbildning.
Dessutom får mannen inte vara medlem i förbundet.

Inom homeopatin ses människan ur en helhetssyn.
Homeopater behandlar själen
och det psykiska samt fysiska tillståndet.

Mannen har eget företag och säljer
olika hälsopreparat från sin hemsida.
En burk tabletter kostar mellan 500 och 1 000 kronor.
Vad tabletterna innehåller får kunden inte veta.
Oftast kommer deras läkemedel från växtriket.

Mannen har enligt Svenska Homeopaters
riksförbund förstört deras rykte.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 26 juni, 2018