Tio års kamp för vägräcke är över

Nu finns det ett vägräcke på den olycksdrabbade
vägen vid Tubbe­hagen i Bäreberg.
Något som Börje Hinders har kämpat  för i över tio år

Det har genom åren varit många
trafikolyckor längs sträckan.
Börje har kämpat för att förändra situationen.

Sträckan det rör sig om är vid hans egen gård Tubbehagen
och sträckan mellan Bäreberg och Främmestad.

Nu har ett vägräcke vid ett dike
strax innan Börjes gård blivit uppsatt.

Nu hoppas han att olyckorna ska minska
men då måste också en förändring hos bilförarna ske.

Text: Tomi
Källa: NLT, 31 januari, 2018