Swedbank stänger i Töreboda

Den 26 mars stänger Swedbank
sitt bankkontor i Töreboda.

Närmaste Swedbank kontoret blir i Mariestad
för kunder i Töreboda.

Kunders beteende i Töreboda har ändrats.
De flesta gör sina bankärenden
digitalt eller via telefonen.

Text: Oskar
Källa: Skb, 8 februari, 2018