Stora och Lilla Harsholmen blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att
skydda Stora och Lilla Harsholmen.

Länsstyrelsen kommer att sätta ut
en vandringsled ut på Stora Harsholmen.

Längst ut mot vattnet kommer
också ett fikabord att placeras ut.

I reservatet finns en del rovfåglar.
Några arter som finns är fiskgjuse och havsörn.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: Skb, 5 februari, 2018