Populär seniorträning i Karlsborg

Varje onsdag håller Carolina Evensen
i träningspass för äldre i Karlsborg.

Carolina Evensen har träningar för olika grupper
men på onsdagar är det för en grupp seniorer.

Hennes företag CE träning och rehab
har Karlsborg som utgångspunkt.

På onsdagar tränar Carolina 13
damer som har tränat med henne i ett år.

Träningen som Carolina lär ut kallas för
3D-träning och är ett alternativ till gymmet.

Hon anpassar varje träningspass efter individerna
och försöker hålla det varierande.
Inget pass är det andra likt.

Text: Pernilla
Källa: SLA, 3 april, 2018