Osäkert när Allégården kan öppna

Det är osäkert när dagverksamhet och bibliotek
kan öppna igen efter branden Allégården.

Efter Branden den 26 januari fick boende flyttas från
demensboendet Allégården till Bäcklidens äldreboende.

Flera av lokalerna som används i daglig verksamhet
förstördes av branden.

Dagverksamheten och verksamheten som kallas VarDagsRum
håller stängt och när de kan öppna är inte klart.

Biblioteket kommer att ta tid att bygga klart.

Kommunen räknar kommunrehab
med ska kunna öppna i juni.

Café Solrosen har öppnat tillfälligt i Fågelviksgymnasiet.

Det är osäkert när de boende kan flytta
tillbaka till Allegården.

Text: Oskar
Källa: P4 Skaraborg, 13 februari, 2018