Nytt naturreservat vid Forshem

Ett nytt naturreservat håller på
att bildas utmed Vänern.

Det gäller Björkkullasand som ligger mellan
naturreservaten Varan och Varaskogen vid Kinnekulle.

Området har klippstränder med gammal barrskog.
I området finns också en kommunal badplats.

Totalt omfattar reservatet drygt 164 hektar.

Kommunfullmäktige i Götene
ska prata om frågan på måndag.

Text: Alex
Källa: Skb, 21 mars, 2018