Nej till giftormar i lägenhet

En Skövdebo fick nej från av domstolen till att ha två arter av giftormar.

Mark- och miljöstyrelsen sa nej till Skövdebons
överklagande av länsstyrelsen tidigare beslut.

Miljösamverkan östra Skaraborg har godkänt.
Skövdebon kunde ha 30 giftormar och 20 ogiftiga ormar
i lägenheten.

De sa nej till två speciella arter av giftormar då
de är för giftiga och rymmer lätt.

Skövdebon överklagade till länsstyrelsen och senare
mark- och miljödomstolen som båda också förbjöd ormarna.

Text: Mikael E
Källa: SLA, 13 mars, 2018