Massor av mygg i
Tibro avloppsreningsverk

Det är så många myggor att det är ett
arbetsmiljöproblem för personalen.

Insekterna som kallas fjädermyggor bits inte.

Däremot kan de i stora mängder utlösa allergier och
deras bajs gör golven hala på reningsverket.

Avloppsreningsverket har ansökt om att
få delta i ett större projekt för att bli av med myggorna.

Projektet innebär att reningsverket får tillstånd att
använda ett medel från Kemikalieinspektionen.

Om reningsverket får vara med i projektet
så sker det i månadsskiftet april till maj.

Text: Emilia
Källa: SLA, 14 mars, 2018