Kräver åtgärder på förskola
och fritidshem

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på
förskolan och fritidshemmet Kornknarren i Töreboda.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av förskolan
och fritidshemmet Kornknarren den 17 april i år.

Vid inspektionen hittades vissa brister
i arbetsmiljön och nu måste den förbättras.

Kravet är bland annat att man förbättrar rutinerna
för hur arbetsmiljön undersöks.

Även information kring hur rapportering
av ohälsa och olyckor ska göras.

Om bristerna inte åtgärdas riskerar
verksamheten böter eller förbud.

Text: Tomi
Källa: MT, 5 juni, 2018