Kor saknar sovhall

Dålig djurskötsel på en gård i Götene kommun
upptäcktes vid en kontroll.

De fel som upptäcktes var att bonden
har korna ute dygnet runt.
Utan att korna har någonstans att vila.

Bonden hade även unga kor i samma hage som tjurar.

Felen upptäcktes vid en planerad
kontroll i januari i år.

Vid kontrollen var den sovhall som fanns avstängd
för all kor utom en ko och två kalvar.
Sovhallen var även för liten för de
antal djur som bonden har.

Bonden har en vecka på sig att rätta till felen.
Han har även tre veckor på sig att se till
så att djuren har en godkänd sovplats.

Text: Pernilla
Källa: NLT, 11 april, 2018