Inställt läger i Tibro

Det blir inget minikollo i år för elever
som går i årskurs sex och sju i Tibro.

Lägret ställs in på grund av
att för lite anmälningar har kommit in.

Text: Emilia
Källa: SLA, 7 augusti, 2018