Info och umgänge i vår på Haganäset

Vårens schema för det populära
anhörigcaféet är färdigt.

Träffarna är på Haganäsets äldreboende i Karlsborg.

På cafeét kan man träffas för att få bra
information eller bara umgås.

Caféet ska också vara en källa för nyttig kunskap.
Här ska man lätt få relevant information till livs.

Träffarna är en gång i månaden och på
caféet finns personal som kan hjälpa till.

Text: Tomi
Bild: Tomi