Heldag för tidigare militärer i Karlsborg

Utbildningen för att bli fallskärmsjägare är tuff.
Därför var många glada över att få se varandra igen.

Programmet för fallskärmsjägarna pågick hela dagen
och började med frukost klockan sju på morgonen.

Sedan övade man på att hoppa och landa med fallskärm
samt hur man ska packa de nya fallskärmarna.
Man kunde även hoppa fallskärm från ett torn.

På Flugebyn pågick flera aktiviteter fram till lunch.
Ett tal hölls av major Filip Victor
som är skolchef för fallskärmsjägarna..

Priser delades ut efter talet.

Text: Linda
Källa: SLA, 19 augusti, 2018