Habiliteringsersättningen kan snart höjas

Nu finns det statliga pengar att söka för kommunerna
till de 
som jobbar i kommunens dagliga verksamheter.

Pengarna är till för de som har habiliteringsersättning.

Hur mycket pengar som Skövde kommun får
beror på kommunens storlek.
Det säger Ann-Sofi Söderberg som är
avdelningschef inom LSS i Skövde kommun.

För att varje kommun ska få tillgång till pengarna
måste kommunerna ansöka om dem först.

Skövde kommun har inte bestämt om de ska
söka bidraget från regeringen.
Kommunen har fram till juni på sig att bestämma sig.

Politikerna har inte bestämt hur mycket
ersättningen kommer att höjas.

Skövde kommun började med
habiliteringsersättningen år 1996.

I februari höjdes ersättningen med en krona.
Idag får man 45 kronor per dag om du arbetar
hel dag och 32 kronor om du arbetar halv dag.

Text: Rickard W
Bild: Tomi