Gullspångslaxen håller på att dö ut

Akuta insatser behöver göras
för att rädda Gullspångslaxen.

Antalet laxar som överlever i Vänern är för få
och det är för lite lax som para sig i Gullspångsälven.

Vattenmiljön i Gullspångsälven måste
undersökas så att laxen trivs i vattnet.

Sportfiskarna har gjort en film på Youtube
för att visa laxens tillstånd.

Text: Pernilla
Bild: Arkiv
Källa: SLA, 22 mars, 2018