Guide till hur du röstar del ett

Den 9 september är det val i Sverige.
Om du är osäker på hur det går till när man röstar
så har vi skrivit ihop en liten guide.

Har du fyllt 18 år innan valdagen och bor i Sverige
så har du rätt att rösta.

Du får ditt röstkort hem på posten.
På kortet står det vilka val du har rätt att rösta i.

På valdagen tar du med dig ditt röstkort till din vallokal.
Var din vallokal ligger står på ditt röstkort.

I röstlokalen står bord där valsedlarna har lagts ut.
Du tar de valsedlar du vill från bordet.

För varje röst du ska lägga ska du ha ett valkuvert.
Det brukar ligga vid röstsedlarna.
Ibland kan en röstmottagare hjälpa till
och dela ut valkuvert.

I lokalen kommer det finnas skärmar
som du ska stå bakom när du röstar.
Fortsättning kommer i del två.

 

Text: Linda