Gratis simskola i Essunga

I sommar kan barn som är mellan
fem och sex år gå i simskola gratis.

Regeringen beslutade år 2017 att Socialstyrelsen
ger bidrag till gratis simskola för barn.

Barnen kan välja att simma på Nossebrobadet
eller Jonslundsbadet.

Det är bara barn som är skrivna i
Essunga kommun som får gratis simskola.

Text: Pernilla
Källa: NLT, 23 mars, 2018