Granar angripna av skalbaggar i Götene

Det är granbarkborrar som angripit ett par hundra granar.
Granarna som angripits av skalbaggarna dör
och kan då ramla.

De angripna granarna måste tas bort för att inte skalbaggarna
ska kunna sprida sig till fler granar.

Naturenheten i Götene säger att antalet granar är för många
för att de alla ska kunna fällas med motorsåg.
De väntar nu på maskiner som ska användas
för att fälla granarna.

Informationsskyltar har satts upp på flera platser
i skogarna som är drabbade.

Text: Elin
Bild: Wikimedia
Källa: NLT, 11 december, 2018