Götenebostäder får bidrag

Götenebostäder har fått nästan 2 miljoner
kronor av Bo­verkets för utemiljöer.

Pengarna kommer att användas till renovering
av utemiljöerna i området kring kvarteret Hjälmen.

Renoveringen som kommer att påbörjas
är en del i den pågående ombyggnaden av Hjälmen 2.

Arbetet kommer att påbörjas i vår
för att vara klart i början av september.

Den bidragsdel som Götenebostäder
får av Boverket är halva kostnaden för arbetet.
Resten betalas av bostadsbolaget.

Text: Tomi
Källa: NLT, 2 januari, 2018