Flera skolor får besök av militären

Försvarsmakten och Skövde kommun kommer att
informera skolelever om svenska försvaret.       

Elever i årskurs två på gymnasiet
kommer få information hur försvaret fungerar.

Skövde kommun är först i Sverige med att
återinföra informationen om militären på lektionstid.

Personer mellan 16 och 70 år är återigen skyldiga
är att göra militärtjänst.

Text: Zebbe
Källa: Skb, 5 februari, 2018