Fiskbil i Karlsborg får kritik av MÖS

Miljösamverkan östra Skaraborg kräver att fiskbilen
i Karlsborg måste åtgärda vissa brister.

Den 8 juni gjordes en kontroll av företaget.

Det visade sig att det saknades
korrekt märkning av färsk fisk och skaldjur.
Det fanns även brister i rengöring av utrymmena.

Ett frysskåp var mycket smutsigt och i kylrummet
fanns det mögel på väggarna.

Företaget har en vecka på sig att åtgärda bristerna.

Text: Pernilla
Källa: SLA, 19 juni, 2018