Dafgårds får klartecken om tillbyggnad

Miljö- och bygglovsnämnden i Götene
godkänner Dafgårds AB:s tillbyggnad.

Fastigheten har tidigare använts som fotoateljé och butik.

Den ska byggas om till en butikslokal med
med fryslager och maskinrum samt godsmottagning.

Tillbyggnadens storlek är 120 kvadratmeter.

Bygglovshandläggaren kallar till ett möte
som ska hållas innan startbesked kan ges.

Text: Mikael E
Källa: NLT, 19 december, 2018