Brister i brandskydd vid äldreboendet

Enligt Räddningstjänsten i Tibro fanns det brister
i brandskyddet på det äldreboende som brann i januari.

Bland bristerna fanns en branddörr
som inte gick att stänga.

Dessutom fanns det två brandceller
med på ritningar från 2009.
De fanns dock inte i verkligheten.

Lägenheterna var också otäta.
Väggar som skulle stå emot brand i 60 minuter
klarade bara 20 minuter.

Text: Mikael E
Källa: SKB, 22 maj, 2018