Bevattningsförbud i Tibro

På måndagen infördes bevattningsförbud
i Tibro kommun.

På grund av värmen och torka infördes
bevattningsförbudet.

Detta innebär att all bevattning
med kommunalt dricksvatten är förbjudet.

Den som inte följer förbudet
riskerar att få sitt vatten avstängt.

Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Text: Pernilla
Källa: SLA, 5 juni, 2018