Bevattningsförbud i Götene

Kommunen har nu infört bevattningsförbud.

Bevattningsförbudet startade i fredags.

Förbudet gäller de som har kommunalt
vatten och avlopp i Götene kommun.

Det är förbjudet att vattna med spridare och slang.
Detta är på grund av torkan och det finns risk att
grundvattennivån sjunker ännu mer.

Man får inte vattna gräsmattor och planteringar
samt annan växtlighet med slang eller spridare.

Man får inte heller fylla pooler och badtunnor.
Bilar får endast tvättas i hallar för biltvätt.

Bevattningsförbudet gäller inte om
man vattnar med vattenkanna.

Text: Emilia
Källa: Skb, 6 augusti, 2018