Äldre dam utan larm

Skara kommun råkade av misstag
avregistrera en gammal kvinnas trygghetslarm.

Kvinnan fick larmet efter en fallolycka i hemmet förra året.

När kvinnan blev bättre blev besöken färre.

I november förra året kontaktade kvinnan kommunen.
Hon ville inte ha mer hjälp från hemtjänsten
men ville ha kvar larmet.

Kvinnan trodde att trygghetslarmet fungerade
då kommunen skickade räkning för tjänsten.

När kvinnan skulle flyttas upptäckte man
att trygghetslarmet hade avregistrerats.

Detta hade hänt åtta månader tidigare.

Anhöriga till kvinnan har anmält kommunen till
Justitieombudsmannen och Inspektionen för vård och omsorg.

Kommunen har också gjort en egen Lex Sarah-anmälning.

Text: Mikael E
Källa: SN, 24 augusti, 2018