Verktyg stals ur slöjdsal

Någon gång mellan den 22 och 27 december
hade Centralskolan i Töreboda inbrott.

En träskiva ersätter ytterdörren
i samband med renovering av skolan.
Träskivan sparkades sönder
och sen bröts ytterligare några dörrar upp.

Från träslöjdssalen fick tjuvarna med sig
borrmaskin och fräsverktyg.

Text: Urban
Källa: MT, 2 januari, 2017