Vattnet i Skövde blir grönt nästa vecka

Skövde värmeverk färgar nu fjärrvärmevattnet
för att lättare kunna spåra läckage.

Tidigare har vattnet i Skultorp och Stöpen
samt Tidan och Timmersdala färgats.
Nu ska bolaget göra samma sak i centrala Skövde.

Ett färgämne som heter pyranin används och enligt
fjärrvärmechefen Maria Karlsson är det ofarligt.

Kunder som ser grönfärgat vatten eller
gröna vattensamlingar ska kontakta Skövde Värmeverk.
En trolig orsak är då att det finns en läcka
i husets fjärrvärmecentral.

Bolaget går nu ut med information till sina kunder i
Skövde tätort om förändringen.

Text: Mikael E
Källa: SLA, 21 februari, 2017