Vårtecken i Karlsborg

En liten blåsippa har setts på Vanäsudde.

Där stod den bland andra små sippor.
Blåsippan är ett tydligt tecken på vår.

Text: Tomi
Källa: SLA, 10 mars, 2017