Valborgsfirande vid Örlenbadet

Väldigt många personer samlades vid
Örlenbadet utanför Tibro
för att fira valborg.

Ransbergs församlingsråd och Kroppetorp Equmenia
ordnade årets valborgsfirande.

Efter välkomnandet sjöng barnkören från Kroppetorp
vårsånger med kroppsrörelser.

Årets vårtalare var Anders Sunnegren som uppskattade
omtanken mellan olika folkslag.

Text: ReginaL
Källa: http://sla.se/tibro/2017/05/01/valborg-firades-vid-gamla?refresh=true, 1 maj, 2017