Utgrävning vid Hova

En forntida marknadsplats
har grävs ut norr om Hova.
Detta i samband med bygget av en ny väg.

Länsstyrelsen har beslutat
om att göra en arkeologisk utgrävning.
Det gäller en gammal marknadsplats
vid Hovbron.

Vid grävningar i december har man
hittat grunden till 1700-talsbyggnader.
Även redskap och andra föremål har hittats.

Utgrävningen fortsätter under våren.

Text: Alex
Källa: Skb, 22 februari, 2017