Ungdomar och invandrare bakom framgången i Skara

Det går bra just nu för småföretagen
i Västra Götaland enligt LRF konsult.

Ungdomar och invandrare utgör en stor del
av framgången för byggaren Johan Andersson.
Han driver en byggfirma i Skara.

Hans företag har bland annat medarbetare
från Litauen och Syrien.
Det är viktigt att ta tillvara
den arbetskraften menar Johan.

På bara några år har han gått från
några anställda till 35 idag.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 6 april, 2017