Töreboda kommun lånar ut pengar

Töreboda golfklubb bygger ut
vid golfbanan i Månsarud.

Kommunen kommer att ge ett lån
på 400 000 kronor till klubben.
Det bestämdes på ett möte
med ansvariga politiker i kommunen.

Lånet ska golfklubben få för att bygga en ny
servicebyggnad intill campingstugorna.

Lånet ska betalas tillbaka på tio år.

Text: Urban
Källa: Skb, 31 mars, 2017