Slutpunkt för Karlsborgsbanan

Trafikverket vill sätta stopp
för Karlsborgsbanan.

De föreslår en nedläggning av bandelen
mellan Skövde och Tibro.

Förslaget innebär att banan inte längre
ingår i statens järnvägsnät.
Därmed kan banan rivas eller säljas.

Mellan årsskiftet 2018 och 2019 vill Trafikverket
slippa ansvaret för den nedlagda Karlsborgsbanan.

Persontrafiken upphörde på banan 1986
och har varit helt utan trafik sedan 1993.

Underhållet för banan upphörde redan 2008
Banan mellan Karlsborg och Tibro
lades ned några år efter.

Text: Tomi