Skaraborgs sjukhus satsar på nyutbildade sjuksköterskor

45 nyutbildade sjuksköterskor började
att arbeta på Skaraborgs sjukhus förra veckan.

Detta är en satsning som kallas för kliniskt basår.

Malin Dahlgren är en av deltagarna i
kliniskt basår på Skaraborgs sjukhus.
Hon har gått klart sin utbildning och
är snart en legitimerad sjuksköterska.

Utbildningen ger oss viktiga kunskaper
som vi inte fick i skolan.
Det säger Malin om utbildningen.

Västra Götalandsregionen rekommenderar att alla
nyutbildade sjuksköterskor ska gå utbildningen.

Utbildningen innebär att deltagarna får
en fast anställning med extra stöd under ett år.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 10 februari, 2017