Violgubbar

Sällsynta svampar trivs i Linhults skogar

Länsstyrelsen har beslutat att skydda
drygt 14 hektar skog nordost om Gullspång.

Naturreservatet heter Linhult och där finns
en rad sällsynta och hotade svamparter. 

Några av svamparna är brandtaggsvamp
och kejsarskivling samt violgubbe.

Reservatet är också den enda kända platsen
i Sverige där en speciell fingersvamp finns.
Svampen är så ovanlig att den saknar svenskt namn.

Områdets rika och speciella svampflora
utgörs av den kalkrika berggrunden dioritskiffer.

De flesta av områdets sällsynta svampar
är beroende av att det finns gamla granar.

Genom att bilda naturreservatet Linhult säkerställer
Länsstyrelsen att de gamla granarna inte avverkas.

Text: Urban
Bild: Wikipedia
Källa: MT, 8 januari, 2017